PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Listopadové téma: V LESE

Vyprávíme si     Cvičíme tělo      Cvičíme smysly      Spolupracujeme     Bonus                                                                                                  

Říjnové téma: PODZIM

Vyprávíme si      Cvičíme tělo      Cvičíme smysly      Spolupracujeme                                                                

Zářijové téma: NA NAŠEM DVOŘE

Vyprávíme si     Cvičíme tělo     Cvičíme smysly     Spolupracujeme