Jak nás můžete podpořit?

Jak nás můžete podpořit?

Chcete-li podpořit naši organizaci, můžete tak učinit na www.darujme.cz/tamtam nebo se obraťte na Lenku Bejčkovou, která s Vámi dohodne vše potřebné.
E-mail:
X.wm1~l7VX~DR_j785pJ
Tel.: 602 166 715                                               

Dárcovská SMS
Dárcovská SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TAMTAM 30DMS TAMTAM 60 nebo DMS TAMTAM 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

Přispívat můžete i pravidelně, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV TAMTAM 30DMS TRV TAMTAM 60 nebo DMS TRV TAMTAM 90 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Vámi vybraná částka se každý měsíc odečte automaticky.

Finanční dar

Činnost Tamtamu můžete podpořit finančním či věcným darem nebo sponzorstvím. Příspěvky je možné posílat bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet č. 16835061/0100.
Identifikační číslo organizace je 00499811. Nejsme plátce DPH.

Portál GIVT

Naší organizaci můžete pomoci i během nakupování na internetu přes portál GIVT.

 

INFORMACE PRO DÁRCE

Dar

Darem rozumíme bezplatný převod majetku na základě darovací smlouvy. Dar může mít formu jak peněžních prostředků (jedná se tedy o finanční dar), tak formu movité věci (věcný dar), tak i věci nemovité (jedná se také o věcný dar), či jiného majetkového prospěchu (např. majetková autorská práva). Obdarovaný za dar dárci neplatí žádné peníze, ani za poskytnutí daru neposkytuje dárci protiplnění. V darovací smlouvě se však může uvést účel využití daru.

Dárce – fyzická osoba

Dárce – fyzická osoba (podnikatel s přiděleným identifikačním číslem nebo zaměstnanec) může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč.  Podle novely zákona o daních z příjmů, schválené v lednu 2021, si lze odečíst až 30 % ze základu daně.
Zaměstnanci, jimž zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování daně, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku.
Podnikatelé uplatní odpočet darů z daní  při zpracování svého daňového přiznání. Obdobně uplatní odpočet daru zaměstnanci, kteří podávají  vlastní daňové přiznání.

Dárce – právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. I tady si lze podle letošní novelizace v úhrnu odečíst až 30 % ze základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.