O nás

O nás

Podporujeme rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.

Činnost:

Poskytujeme odborné sociální a poradenské služby v celé ČR snažíme se o jejich kvalitu a trvalý rozvoj.
Hledáme vhodná řešení pro kritická místa v systému péče o děti se sluchovým postižením.
Cíleně ovlivňujeme celospolečenský pohled na problematiku (téma) sluchového postižení.

Zásady:

Klademe velký důraz na odbornost.
Naše činnost je založena na partnerském přístupu.
Rodiče a děti vedeme k samostatnosti.
S každým klientem hledáme jeho vlastní cestu.