Volná místa

PORADCE RANÉ PÉČE
pro pracoviště Raná péče Čechy se sídlem v Praze

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
do Sociální poradny pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SPECIÁLNÍ PEDAGOG
pro pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Praha

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / SPECIÁLNÍ PEDAGOG 
pro pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Pardubice