Kulturní akce

Kulturní akce

Centrum pro dětský sluch Tamtam každoročně organizuje několik desítek kulturních či vzdělávacích a osvětových akcí tlumočených do českého znakového jazyka nebo tematicky zaměřených na problematiku lidí se sluchovým postižením resp. neslyšících, některé ve spolupráci s partnerskou organizací Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených.

Aktuální akce

Tamtam se dlouhodobě věnuje zvyšování povědomí o sluchovém postižení široké laické i odborné veřejnosti. Organizuje kulturní akce, odborné semináře, workshopy i konference.

Pořádá například koncerty tlumočené do českého znakového jazyka. Na nich spolupracuje s profesionálními tlumočníky, kteří zajistí, že koncert je nejen příjemným estetickým zážitkem pro slyšící návštěvníky koncertu, ale zároveň je velmi silným kulturním zážitkem i pro samotné neslyšící.

Mezi další pravidelně zpřístupňované kulturní aktivity patří divadelní představení tlumočená do českého znakového jazyka, která vytvářejí příležitost společného rodinného zážitku v situaci, kdy se v rodině setkávají slyšící a neslyšící rodinní příslušníci, tedy příslušníci s různými komunikačními prostředky, ale zároveň silným citovým poutem. Pravidelně spolupracujeme s Klubem Lávka (představení Jaroslava Duška), s Divadlem Kampa, Divadlem Na Jezerce, Uměleckou říší loutek, Divadlem Spejbla a Hurvínka a dalšími. Díky tomu jsme schopni zprostředkovat divadelní zážitek divákům nejrůznějšího věku.

Divadelní představení pro děti

Velmi oceňovanou kulturní aktivitou je spolupráce s nejrůznějšími muzei a galeriemi, například Národním muzeem, Muzeem hlavního města Prahy, Náprstkovým muzeem, Národopisným muzeem, Židovským muzeem a jinými kulturními institucemi. Díky nim zprostředkováváme nejen komentované prohlídky v českém znakovém jazyce, ale zároveň připravujeme na míru workshopy, lektorované vzdělávací programy, procházky městem nebo prohlídky dlouhodobých expozic. Tyto nabídky vyhledávají nejen školská zařízení, ale především rodiny s neslyšícími dětmi i dospělí neslyšící.

Připojuje se i k významným celorepublikovým akcím, například Noci s Andersenem, zaměřené na rozvoj dětského čtenářství, nabízíme speciální tlumočené prohlídky v rámci Pražské muzejní noci, Noci vědců, Týdne vědy a dalších. Komunikačně jsme podpořili části programů festivalů Kefír, Divadlo v parku, Festival vědy aj.

Prostředí kulturních akcí je často spojeno s pozitivní atmosférou, ve které se mimo jiné daří předávat osvětové informace o komunitě českých neslyšících, o jejich kultuře a jazyce. Tyto informace jsou zásadní pro vnímání komunity neslyšících jako členů kulturní a jazykové menšiny, jako osob, které navzdory nedokonalosti slyšení jsou schopné vést velmi kvalitní a samostatný život.

Tamtam je otevřen jakékoliv další nové spolupráci. S nápady na oslovení konkrétních kulturních institucí stejně jako s dotazy ohledně oblasti zpřístupněných kulturních aktivit se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní osoba

Kateřina Kosáková
6nyD_b56LTGk3d5eT-M