Důležité informace a dokumenty ke stažení

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

vedené v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze,
oddíl O, složka 1359
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČ: 00499811
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č. ú.: 16835061/0100
ID datové schránky -  qpe9s6n 

Zakládací listina CDS Tamtam, o.p.s.

Výpis z rejstříku obecně prospěšných organizací

Rozhodnutí o registraci sociálních služeb

Výroční zpráva 2021, Zpráva auditora 2021

Výroční zpráva 2020, Zpráva auditora 2020

Výroční zpráva 2019, Zpráva auditora 2019

Výroční zpráva 2018, Zpráva auditora 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016, Audit 2016

Výroční zpráva 2015, Audit 2015

Výroční zpráva 2014, Audit 2014

Výroční zpráva 2013, Audit 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009