Raná péče

Raná péče

Služba rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam je registrována mezi službami sociální prevence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Svou činnost vykonává v souladu se standardy kvality a zákonným rámcem dle §54 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Poslání služby

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života.

Cíl služby

Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou. Rodina a dítě spolu umí komunikovat tak, aby byl podporován celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. Rodina umí využívat své vlastní zdroje, zná další možnosti podpory a dle svého zájmu se zapojuje do běžně dostupných aktivit pro dítě a rodinu.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým postižením raného věku od 0 do 7 let žijící na území České republiky. Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Službu poskytujeme podle místa bydliště rodin ze dvou pracovišť.

Praha – Raná péče Čechy
(rodiny s dětmi s postižením sluchu raného věku žijících na území hlavního města Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Libereckého, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého kraje a části kraje Pardubického, konkrétně území obce s rozšířenou působností Pardubice, Chrudim, Holice, Vysoké Mýto, Přelouč).

Službu poskytujeme terénní formou v domácím prostředí uživatelů v provozní době od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Lze ji doplnit formou ambulantních konzultací, a to ve čtvrtek od 9 do 15 hodin a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby.
Kapacita služby je 140 klientů, tedy rodin, se kterými máme souběžně podepsanou smlouvu.
Okamžitá kapacita služby je stanovena na 10 klientů. 
(Okamžitá kapacita vyjadřuje údaj, kolika rodinám můžeme v jeden okamžik konzultaci poskytnout.)


Kontakt:
Raná péče Čechy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: +420 251 510 744, 734 235 687
E-mail: ~8Ak637_Y.praYUSa8zDR_29g

Vedoucí služby: Mgr. Martina Péčová

E-mail: _.py.Z4WHmnw-Zc4Ys
Tel.: +420 732 918 406

Pracovník prvního kontaktu: Mgr. Štěpánka Kolková
E-mail: 6hyu5f56LTGk3d5eT-M
Tel.: +420 734 235 683


Olomouc – Raná péče Morava a Slezsko
(rodiny s dětmi s postižením sluchu raného věku žijících na území Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a části kraje Pardubického, konkrétně území obce s rozšířenou působností Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Žamberk, Ústí nad Orlicí).

Službu poskytujeme terénní formou v domácím prostředí uživatelů v provozní době od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Lze ji doplnit formou ambulantních konzultací, a to v úterý od 9 do 15 hodin v Olomouci a dále dle domluvy v rámci provozní doby terénní služby. Pořádáme také kurzy, semináře a další příležitostné akce, a to i ve dnech pracovního klidu a volna od 7 do 19 hodin.
Kapacita služby je 140 klientů, tedy rodin, se kterými máme souběžně podepsanou smlouvu.
Okamžitá kapacita služby je stanovena na 10 klientů. 
(Okamžitá kapacita vyjadřuje údaj, kolika rodinám můžeme v jeden okamžik konzultaci poskytnout.)

Kontakt:
Raná péče Morava a Slezsko

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 739 642 677; +420 733 181 497
E-mail: ~8Ak637_8hEk.Z4WHmnw-Zc4Ys

Vedoucí služby: Mgr. Anna Kučerová, Ph.D.
E-mail: 6npo8~l7VX~DR_j785pJ
Tel.: +420 739 642 677

Kontakty na jednotlivé pracovníky služby najdete v rubrice Náš tým.

Služba rané péče je pro klienty dobrovolná, tedy o jejím využití se rodiče rozhodují sami na základě vlastního uvážení.

Pracovní tým rané péče

Náš pracovní tým je složen převážně z poradenských pracovníků – poradců rané péče. Při práci s klienty, rodiči a dětmi s postižením sluchu, se pohybujeme na pomezí mezi oblastí speciálně pedagogickou, psychologickou, sociální i zdravotní, proto naše vzdělání musí odpovídat vysokému standardu ve všech těchto oborech. Vzhledem k rychlému vývoji a pokroku, zejména v oblasti technologií, se stále průběžně vzděláváme a snažíme se sledovat nové trendy.

Poradci rané péče, stejně jako další pracovníci (vedoucí služby, metodik, koordinátor), splňují profesní předpoklady stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V našem týmu převažují speciální pedagogové, dále absolventi psychologie, pedagogiky a sociální práce s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.

Řídíme se jednotnými požadavky na tuto profesi stanovenými Asociací rané péče České republiky – celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče, jíž jsme aktivními členy. Obě naše pracoviště jsou držiteli garance kvality poskytované služby, kterou na základě šetření Asociace rané péče ČR uděluje.

Jak v praxi raná péče probíhá?