Odborné poradenství

Odborné poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje komplex odborných poradenských služeb včetně poradenství psychologického, logopedického či audiologického. Klienti mají k dispozici také poradnu sluchových vad.

 

Psychologická poradna
Logopedická poradna
Ambulantní poradny

Psychologická poradna

Psychologická poradna

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje v rámci komplexu odborných poradenských služeb také poradenství psychologické. Zajišťuje ho Speciální psychologická poradna.

Cílovou skupinou poradny jsou osoby s různým typem sluchového postižení a jejich blízké osoby. Poradenství je taktéž poskytováno rodičům dětí se sluchovým postižením, dětem i dospívajícím samotným.

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech:

  • individuální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství;
  • psychologická diagnostika, vypracovávání zpráv pro další odborníky;
  • krizová intervence;
  • skupinová psychoterapie;
  • metodická činnost;
  • kontaktní centrum – nasměrování klientů na další odborníky (např. psychiatrie, neurologie);
  • spolupráce s dalšími odborníky (krizová centra, neziskové organizace).

Službu zaštiťuje:
Mgr. Marie Holyanska – psycholog.

Marie ovládá český jazyk, ruský jazyk a základy českého znakového jazyka. Má zkušenosti s různým typem sluchového postižení, i s dysfázií díky pětiletému působení na dvou školách pro děti se sluchovým postižením.
Vystudovala Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a aktuálně je zařazena v 5,5letém Psychoterapeutickém výcviku v logoterapii a existenciální analýze.
Od roku 2022 se vzdělává v Sandtray terapii. Pracuje především s jednotlivci: s dětmi, dospívajícími nebo dospělými, poskytuje poradenství rodičům.

Služba probíhá především ambulantní formou. Je možné domluvit i hovor přes skype, v odůvodněných případech lze využít terénní formy služby (přesné podmínky jsou v těchto případech domlouvány individuálně).

Na konzultace (včetně skype) je třeba se předem objednat e-mailem nebo SMS (viz kontakty).

Cena služby

  • první konzultace 200 Kč
  • každá další konzultace 50 Kč
  • vyšetření a zpráva 400 Kč

Během první konzultace jsou klienti seznámeni s podmínkami služby a podepisují informovaný souhlas.

Konzultace trvají zpravidla 60 minut. Konzultace mohou probíhat v mluveném či psaném českém jazyce i v českém znakovém jazyce, v závislosti na preferenci klienta. Upřednostňujeme průběh konzultace pouze za přítomnosti poradce a klienta, nicméně je možné se domluvit i jinak (využít tlumočníka či přepis).

Psycholog dodržuje mlčenlivost, žádné informace o klientovi neposkytuje dál bez jeho souhlasu. Výjimku tvoří např. ohrožení nezletilých dětí bez právní způsobilosti či ohrožení jiných osob, kdy je oznamovací povinnost nadřazena psychologově mlčenlivosti. Diskrétnost ohledně Vašich osobních informací je zaručena. Etika práce je podložena etickým kodexem ČMPS (více informací zde).

Kontakt:

e-mail: 3hyIR.icW7c--ZclWfkmb
tel.: +420 601 200 630

Logopedická poradna

shutterstock_591826067

Omlouváme se, text se momentálně připravuje.

Ambulantní poradny

Ambulantní poradna - interiér

Ambulantní poradny nabízejí komplex speciálně pedagogického, psychologického a logopedického poradenství. To je poskytováno rodinám s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením, osobám se sluchovým či kombinovaným postižením (kdy jedno z postižení je sluchové), CODA (slyšící děti neslyšících rodičů), dětem či osobám s NKS (narušená komunikační schopnost), osobám s potřebou podpory v otázkách komunikace a jejich blízkým. 

Jedná se většinou o jednorázové konzultace, které vedou ke zorientování se v dané situaci rodiny či jedince a následnému doporučení, jak dále v situaci postupovat. Možná je však také pravidelná dlouhodobá spolupráce. 

Provádíme také orientační audiologické vyšetření.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 605 100 400 nebo prostřednictvím emailu poradna@tamtam.cz

Pokud nejste z Prahy a okolí a dojezd k nám je pro Vás obtížný, nabízíme Vám možnost konzultovat s námi prostřednictvím videohovorů (Skype, Google Meet, WhatsApp..).

Tým:

Bc. Kateřina Shonová - sociální pracovník - speciální pedagog
PhDr. Ing. Iva Jungwirthová - speciální pedagog, psycholog
Mgr. Dominika Graupnerová - sociální pracovník, speciální pedagog
Mgr. Marie Holyanská - psycholog