Co děláme

Raná péče

Raná péče

Služba rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam je registrována mezi službami sociální prevence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Svou činnost vykonává v souladu se standardy kvality a zákonným rámcem dle §54 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsou sociální službou, která poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Služba pomáhá snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.

Sociální poradna

Sociální poradna

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením (bez ohledu na rozsah sluchového postižení a druh sluchové vady), jejich rodinám a blízkým z celé České republiky.

Odborné poradenství

Odborné poradenství

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje komplex odborných poradenských služeb včetně poradenství psychologického, logopedického či audiologického. Klienti mají k dispozici také poradnu sluchových vad.

Informační a vzdělávací služby

Informační a vzdělávací služby

Centrum pro dětský sluch Tamtam vydává měsíčník Zprávy z Tamtamu, odborný čtvrtletník Dětský sluch, provozuje informační portál, vydává odborné publikace a realizuje informační kampaně.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Tamtam se dlouhodobě věnuje vývoji a tvorbě didaktických pomůcek a aplikací, které mohou rodiče využít při výchově svých dětí.

Kulturní akce

Kulturní akce

Centrum pro dětský sluch Tamtam každoročně organizuje několik desítek kulturních či vzdělávacích a osvětových akcí tlumočených do českého znakového jazyka nebo tematicky zaměřených na problematiku lidí se sluchovým postižením resp. neslyšících, některé ve spolupráci s partnerskou organizací Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených.