Krajské úřady

Krajské úřady

Z prostředků poskytovaných krajskými úřady hradíme projekty zaměřené především na zpřístupnění a sjednocení poskytovaných informací všem uživatelům služeb, tedy rodičům dětí se sluchovým postižením ve všech krajích České republiky. Prostředky pomáhájí zvýšit kvalitu i rozsah poskytovaných služeb.  

V roce 2020 nás podporují tyto krajské úřady: 

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Praha

Ústecký kraj

Zlínský kraj

2019

2018