Krajské úřady

Krajské úřady

Z prostředků poskytovaných krajskými úřady hradíme projekty zaměřené především na zpřístupnění a sjednocení poskytovaných informací všem uživatelům služeb, tedy rodičům dětí se sluchovým postižením ve všech krajích České republiky. Prostředky pomáhájí zvýšit kvalitu i rozsah poskytovaných služeb.  

V roce 2021 nás podporují tyto krajské úřady: 

Karlovarský kraj

Živý kraj

Olomoucký kraj

Plzeňský kraj

Praha

Ústecký kraj

2020

2019

2018