Krajské úřady

Krajské úřady

Z prostředků poskytovaných krajskými úřady hradíme projekty zaměřené především na zpřístupnění a sjednocení poskytovaných informací všem uživatelům služeb, tedy rodičům dětí se sluchovým postižením ve všech krajích České republiky. Prostředky pomáhájí zvýšit kvalitu i rozsah poskytovaných služeb.  

V roce 2022 nás podporují tyto krajské úřady: 

Pardubický kraj Středočeský kraj
Praha Ústecký kraj

                      

2021         

2020
2019
2018