Náš tým

Vedení organizace, marketing, PR
Ekonomické oddělení
Poradny
Raná péče Čechy
Raná péče Morava a Slezsko
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
Bilingvální mateřská škola Pipan
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Adéla Vašulínová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: koordinátor sociální služby
E-mail: c8FE27dgc8m%Cd5ea8zhTj
Telefon: +420 725 414 355

Bc. Karolína Bartošová

Bc. Karolína Bartošová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: koordinátor sociální služby
E-mail: %hynR.enW7c--ZclWfkmb
Telefon: +420 734 853 061

Mgr. Adéla Hertlová

Mgr. Adéla Hertlová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: poradce rané péče, metodik
E-mail: 3.ED2~l7VX~DR_j785pJ
Telefon: +420 734 319 935

Bc. Jana Sedláková

Bc. Jana Sedláková

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: finanční manažer
E-mail: %.qvR9enW7c--ZclWfkmb
Telefon: +420 733 181 497

Mgr. Martina Stavinohová

Mgr. Martina Stavinohová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: poradce rané péče
E-mail: %mnFZ.e%-onjGKj78mnwO1p
Telefon: +420 723 862 419

Mgr. Markéta Lokajová

Mgr. Markéta Lokajová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: poradce rané péče
E-mail: 7hxk0~l7VX~DR_j785pJ
Telefon: +420 725 178 346

Mgr. Lucie Hochmajerová

Mgr. Lucie Hochmajerová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: poradce rané péče
E-mail: 3hpr3Z%_~hIkQOQlWfGk3W7r
Telefon: +420 733 796 903

Mgr. Marcela Dokoupilová

Mgr. Marcela Dokoupilová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: poradce rané péče
E-mail: Zhxy_%~d-onjGKj78mnwO1p
Telefon: +420 734 853 060