Náš tým

Vedení organizace, marketing, PR
Ekonomické oddělení
Poradny
Raná péče Čechy
Raná péče Morava a Slezsko
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
Bilingvální mateřská škola Pipan
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Alžběta Řezníčková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: pracovník v sociálních službách
E-mail: ~.MxZ1agc8m%Cd5ea8zhTj
Telefon: +420 734 752 900

PhDr. Anna Jiříčková

PhDr. Anna Jiříčková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: terapeutka podpůrné rodičovské skupiny

Mgr. Kristýna Stará

Mgr. Kristýna Stará

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: vedoucí pedagog, speciální pedagog
E-mail: %mnBRYUS_bCk4W7r

Mgr. Veronika Dolívková

Mgr. Veronika Dolívková

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: speciální pedagog
E-mail: Zhys.9enW7c-67f795pJ

Mgr. Michaela Navrátilíková

Mgr. Michaela Navrátilíková

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: speciální pedagog
E-mail: -9EE9.~c-onjGKfa_8AhTj

Bc. Tereza Čiháková

Bc. Tereza Čiháková

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: speciální pedagog
E-mail: Ybuk1~l7VX~zZ%5fT-M

Bc. Valentina Sich

Bc. Valentina Sich

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: asistent pedagoga
E-mail: %bprQOQh4inxO1p