Mgr. Alžběta Osmančíková

 Alžběta Osmančíková

Raná péče Čechy

Pozice: poradce rané péče
Telefon: +420 605 488 097
E-mail: -lzk41~c-onjGKj78mnwO1p

Vystudovala jsem obor Učitelství - český jazyk a občanská výchova na Pedagogické faktultě Ostravské univerzity. 

V Tamtamu se věnuji oblastem korespondujícím s náplní práce (poskytování sociální služby raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením - podpora vývoje dítěte, podpora rodiny).