Marcela Peřinová, DiS.

Marcela Peřinová

Raná péče Čechy

Pozice: poradce rané péče
Telefon: +420 604 611 601
E-mail: _.Es4~l7VX~DR_j785pJ

Studovala jsem na Evangelické akademii - Vyšší odborné škole sociální práce. 
Před nástupem do rané péče Tamtamu jsem pracovala jako učitelka v Bilingvální mateřské škole Pipan.

V Tamtamu se věnuji oblastem korespondujícím s náplní práce (poskytování sociální služby raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením - podpora vývoje dítěte, podpora rodiny) a práci s rodinami, které využívají ke komunikaci znakový jazyk.