Sociálně aktivizační služby Ostrava

Mgr. Lena Vaňková

Mgr. Lena Vaňková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, speciální pedagog
E-mail: c8Au5f56LTGk3d5eT-M
Telefon: +420 776 056 761 (jen SMS)

Mgr.  Veronika Kovalová

Mgr.  Veronika Kovalová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: sociální pracovník, speciální pedagog
E-mail: 6hIk2~l7VX~DR_j785pJ
Telefon: +420 734 752 900

Bc. Veronika Rojíčková, DiS.

Bc. Veronika Rojíčková, DiS.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: sociální pracovník
E-mail: ~hwsT9enW7c--ZclWfkmb

Mgr. Alice Barhoňová

Mgr. Alice Barhoňová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: sociální pracovník
E-mail: X8Er5.enW7c--ZclWfkmb

Alžběta Řezníčková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: pracovník v sociálních službách
E-mail: ~.MxZ1agc8m%Cd5ea8zhTj
Telefon: +420 734 752 900

PhDr. Anna Jiříčková

PhDr. Anna Jiříčková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: terapeutka podpůrné rodičovské skupiny