Sociální poradna

Sociální poradna

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké poskytuje odborné sociální poradenství osobám se sluchovým postižením (bez ohledu na rozsah sluchového postižení a druh sluchové vady), jejich rodinám a blízkým z celé České republiky.

Poradenství je zaměřené např. na poskytování informací, které přispívají k řešení nepříznivé životní a sociální situace klienta, pomoc při uplatňování práv osob se sluchovým postižením. Je poskytováno ambulantní formou osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, prostřednictvím Skypu. Jedinečnost služby spočívá v přizpůsobování komunikace individuálním potřebám klientů služby (český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině).

AKTUALITY Z OBLASTI SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

 

Poslání služby

Sociální poradna je určena především lidem se sluchovým postižením, a to jednotlivcům, rodinám i jejich blízkým. Nabízíme podporu klientům v různých oblastech života. Při práci respektujeme způsob komunikace, který nejlépe vyhovuje klientovi.

Cíl služby

Klient je informován o možných řešeních vlastní situace a o návazných odborných službách. Podporujeme tak kompetence klienta k aktivnímu řešení jeho situace na základě jeho vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina

Služby sociální poradny mohou využívat osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením, především se sluchovým postižením a jejich blízcí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci. Klientem služby se může stát osoba starší 18-ti let, mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Odborné sociální poradenství je osobám se sluchovým postižením poskytováno formou, která vyhovuje individuálně potřebám jednotlivých klientů služby, např. český znakový jazyk, mluva doprovázená znaky, psaná forma či zřetelná artikulace v češtině. Poradenství se zaměřuje na tyto oblasti:

 • dávky státní sociální podpory, příspěvek na péči, výhody a slevy pro osoby se sluchovým či jiným zdravotním postižením,
 • kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením,
 • pomoc při vyřizování telefonátů, vyplňování formulářů, při sepisování a vysvětlování úřední korespondence,
 • pomoc v těžkých životních situacích, např. ztráta zaměstnání, bydlení, týrání, zneužívání či další rodinná a pracovněprávní problematika,
 • informace o vzdělávacích institucích, metodách, kontakty na další instituce.

Dále nabízí údržbu sluchadel, prodej baterií a dalšího příslušenství.

Principy naší služby

Individuální přístup
Vycházíme z individuálních potřeb a svobodného rozhodnutí klienta.

Partnerský přístup
Vztah mezi pracovníkem a klientem/rodinou je založen na vzájemné důvěře a diskrétnosti.

Mezioborová spolupráce
Při poskytování služby spolupracujeme s externími odborníky a jinými organizacemi za účelem zprostředkování kontaktu klientovi na navazující služby.

Odbornost
Zakládáme si na profesionálním přístupu při poskytování služby. Účastníme se vzdělávacích kurzů a seznamujeme se s aktuálními trendy v oblasti sociální služeb a práce s uživateli.

Poradenská činnost je poskytována bezplatně.

Provozní doba pracoviště Praha

 • Úterý:  9:00 – 17:00
  Vždy po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

Provozní doba pracoviště Olomouc

 • Úterý:    9:00 – 17:00
 • Středa:  8:00 – 14:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 15:00
 • Pátek:   8:00 – 12:00
  Ostatní všední dny po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

Zde (formulář) nám můžete sdělit zpětnou vazbu.

 

Kontakt

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: +420 734 674 844
E-mail: %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys
Skype: frpspsocpor

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké - detašované pracoviště Olomouc
Pekařská 491/9, 779 00 Olomouc
Tel: +420 734 674 844
E-mail: %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys
Skype: frpspsocpor


Zastupující vedoucí služby: Mgr. Bc. Denisa Poláchová
E-mail: _hykT6enW5qo47i7VX~DR_j785pJ
Tel.: +420 734 674 849

Sociální pracovník: Jana Hrmová, DiS.
E-mail: 3kzy.Z4WHmnw-Zc4Ys
Tel.: +420 776 104 330