Náš tým

Vedení organizace, marketing, PR
Ekonomické oddělení
Poradny
Raná péče Čechy
Raná péče pro Moravu a Slezsko
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
Bilingvální mateřská škola Pipan
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Mgr. Sabina Klegová

Mgr. Sabina Klegová

Odborné sociální poradenství

Pozice: vedoucí služby, sociální pracovník, speciální pedagog
E-mail: 6erq5f56LTGk3d5eT-M
Telefon: +420 734 674 844

Mgr. Lenka Jurčíková

Mgr. Lenka Jurčíková

Odborné sociální poradenství

Pozice: sociální pracovník
E-mail: 5nEmZ9enW7c--ZclWfkmb
Telefon: +420 734 674 849

PhDr. Marie Bendová

PhDr. Marie Bendová

Psychologická poradna

Pozice: psycholog
E-mail: X.An5f56LTGk3d5eT-M
Telefon: +420 734 674 853

Mgr. Nikola Hlavicová

Mgr. Nikola Hlavicová

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Pozice: odborný pracovník, publicista
E-mail: 3enFZ1enW7c--ZclWfkmb
Telefon: +420 733 292 596

Iveta Zabdyrová

Ekonomické oddělení

Pozice: samostatný referent ekonomického oddělení
E-mail: b-Gk8.56LTGk3d5eT-M
Telefon: +420 235 517 313

Dariusz Zabdyr

Dariusz Zabdyr

Ekonomické oddělení

Pozice: účetní
E-mail: g8onab4WHmnw-Zc4Ys
Telefon: +420 734 674 849 (jen SMS)

Mgr. Martina Péčová

Mgr. Martina Péčová

Raná péče Čechy

Pozice: vedoucí služby
E-mail: _.py.Z4WHmnw-Zc4Ys
Telefon: +420 251 510 744, +420 732 918 406

Mgr. Klára Bendíková

Mgr. Klára Bendíková

Raná péče Čechy

Pozice: zástupce vedoucí, koordinátor služby
E-mail: X.AnZ9enW7c--ZclWfkmb
Telefon: +420 251 510 744, +420 734 573 345