Bc. Karolína Bartošová

Karolína Bartošová

Raná péče Morava a Slezsko

Pozice: koordinátor sociální služby
Telefon: +420 734 853 061
E-mail: %hynR.enW7c--ZclWfkmb

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci.
Praxi získávám jako pedagog a poradce rané péče.

V Tamtamu zajišťuji poskytování služby rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením, věnuji se podpoře vývoje dítěte a podpoře rodiny. Pečuji o zájemce o službu. Vytvářím metodiky práce s dítětem se sluchovou vadou raného věku.