Tamtam se vrací k běžnému fungování služeb

21. května 2020
Tamtam se vrací k běžnému fungování služeb

Opět Vám můžeme nabídnout ambulantní i terénní konzultace a programy.

Vážení klienti,
vzhledem k pozitivnímu vývoji situace onemocnění COVID-19 v naší republice se postupně navracíme k běžnému fungování našich služeb. Jsme velmi rádi, že Vám opět můžeme nabídnout ambulantní i terénní konzultace a programy.

V zájmu Vašeho i našeho zdraví při všech činnostech respektujeme veškerá bezpečnostní a hygienická opatření stanovená MZ ČR i MPSV a o totéž chceme požádat i Vás. Podrobná provozní a hygienická pravidla má stanovená každé pracoviště samostatně a jejich přehled naleznete na webových stránkách u informací o jednotlivých službách.

Raná péče
Sociálně aktivizační služby

Sociální poradna

Současně tyto informace obdržíte emailem od svého poradce nebo poradenského pracovníka.

Důležité informace pro Vás:

  1. Všechna naše pracoviště jsou vybavena dostatečným množstvím hygienických a ochranných prostředků - jednorázové roušky, štíty, dezinfekční prostředky apod.
  2. Všechna pracoviště i služební vozy jsou pravidelně dezinfikovány.
  3. Stále sledujeme epidemiologickou situaci v České republice, rychle reagujeme na pokyny státních institucí, monitorujeme i regionální nebo lokální rizika.
  4. Bezpečnost klientů i pracovníků stvrzujeme Čestným prohlášením o aktuálním zdravotním stavu.

Věříme, že se situace bude stále zlepšovat a již v brzké době budeme fungovat zcela normálně.

Hodně zdraví Vám i Vašim dětem

přeje Jana Fenclová
a celý tým Tamtamu