Raná péče aktuálně

Milí rodiče,

spolu s plošným rozvolňováním opatření vycházejících z nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí,  které souvisejí s mimořádnou epidemiologickou situací, se také naše služba rané péče postupně vrací k běžnému provozu.

Od pondělí 25.5. bude možné opět poskytovat ambulantní konzultace na našem pracovišti i terénní konzultace ve Vašich domácnostech. Nadále budete samozřejmě moci využívat videokonzultací a telefonických a emailových kontaktů.

Při své poradenské práci, zejména u Vás doma, budou poradci na základě doporučení MPSV ČR a MZČR dodržovat nastavená provozně hygienická opatření. Jejich předpokládaná platnost pro poskytování ambulantních a terénních konzultací je předběžně do konce měsíce srpna. Celou situaci budeme průběžně sledovat a podle aktuální situace opatření upravovat.

Při poskytování terénních konzultací ve Vašich rodinách klademe velký důraz na ochranu zdraví všech osob, které se konzultací účastní, zvláště pak těch, které imunologicky spadají mezi tzv. rizikové skupiny (z hlediska zdravotního stavu, věku atd.). Uvědomujeme si důležitost dodržování všech hygienických opatření zejména proto, že své konzultace poskytujeme Vám, klientům, napříč celou Českou republikou.

Jaké zásady a opatření budeme při konzultacích dodržovat?

-       Prostorové možnosti - při konzultaci je potřeba zachovávat minimální rozestupy mezi osobami (1,5 m). Zvažte, zda Vaše domácí prostředí toto umožňuje. Je možné konzultovat i ve venkovním prostředí (např. soukromá zahrada, dvorek). V případě poskytování konzultace v uzavřené místnosti prosíme o větrání prostor.

-       Přítomnost osob - přizpůsobte počet osob přítomných na konzultaci (sourozenci, další rodinní příslušníci) velikosti Vašich prostor.

-       Ochranné prostředky - osoby přítomné na konzultaci budou mít zakrytá ústa a nos (rouška či jiný prostředek), u dítěte na nošení roušky netrváme. Poradce rané péče bude mít k dispozici ochranné prostředky (rouška, štít na ochranu obličeje, desinfekce, jednorázové rukavice, návleky na obuv aj.).

-       Hračky a pomůcky - do odvolání nebudeme půjčovat hračky a pomůcky. Pokud budete souhlasit, může je poradce na nácvik při konzultaci přivézt a poté je zase odveze. Můžete také využívat Vaše vlastní hračky. Půjčené hračky a pomůcky, které máte doma nyní, prosíme předem připravte na vrácení.

-       Občerstvení - během konzultace nenabízejte poradcům rané péče občerstvení (nápoje, jídlo), budou si s sebou nosit vlastní láhev s pitím.

-       Den před konzultací se s poradcem telefonicky dohodněte na průběhu konzultace (doba konzultace), prostorách, obsahu konzultace, zda budete využívat vlastní nebo naše hračky a pomůcky. Zároveň sdělte poradci, zda k datu konzultace budete moci podepsat čestné prohlášení o ověření zdravotního stavu.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Váš tým Rané péče