Pracoviště sociálně aktivizačních služeb

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s uvolňováním opatření a v souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace jsou pro Vás Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi znovu otevřeny.

Služba SAS se bude postupně vracet k běžným podmínkám a osobnímu kontaktu na všech pracovištích služby.                                                           

V těchto dnech Vás o bezpečném fungování pracovišť a o jejich nabídce u ambulantní a terénní formy v období od 25.května informují pracovnice služby prostřednictvím e-mailové korespondence. Nabídka pracoviště souvisí s aktuálními možnostmi, které máme.

Aktivity služby jsou pro Vás připraveny tak, aby splňovaly bezpečnostní podmínky, a zároveň byly co nejširší.

Pro Vaši i naši bezpečnost jsou na všech pracovištích zajištěny zejména dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky jako jednorázové roušky, jednorázové rukavice. Zároveň jsme pro optimální komunikaci bez roušek, s možností odezírání zajistili ochranné štíty pro dospělé a v několika verzích i pro děti. Ochranné štíty jsou ve službě k zapůjčení.

Pro zajištění bezpečnosti máme stanovené postupy, jak pracovat s ochrannými pomůckami. Zároveň máme stanovené postupy, jak dezinfikovat pomůcky, hračky pro Vaše děti a jak celkově dezinfikovat pracoviště, abyste se zde cítili bezpečně. Podrobné informace jsou pro Vás připraveny na pracovištích (Provozní pokyn k fungování služby za mimořádných okolností).

Další vývoj uvolňování opatření sledujeme a předpokládáme, že i opatření ve službě SAS se budou postupně více a více uvolňovat.

Na naše pracovnice je možné se i nadále obrátit, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky, komunikačními sítěmi, a to zejména: 

GOOGLE, která nabízí aplikaci https://hangouts.google.com/
MESSENGER (https://www.messenger.com/login.php), která je vázána na účet na FACEBOOKU

Z dalších nástrojů se nabízí SKYPE, WHATSAPP 

Děkujeme Vám za to, že jste nám i v takto nelehkém období zachovali přízeň.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Váš tým SAS