Sociální poradna aktuálně

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s uvolňováním opatření a v souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace se naše Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké bude postupně vracet k běžným podmínkám a osobnímu kontaktu s klienty.

Konzultace budou probíhat tak, aby splňovaly bezpečnostní podmínky. Pro Vaši i naši bezpečnost jsou zajištěny zejména dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky jako jednorázové roušky, jednorázové rukavice. Zároveň jsme pro optimální komunikaci bez roušek, s možností odezírání zajistili ochranné štíty, které jsou u nás k zapůjčení.

Pro zajištění bezpečnosti máme stanovené postupy, jak pracovat s ochrannými pomůckami. Zároveň máme stanové postupy, jak dezinfikovat pomůcky i pracoviště, abyste se zde cítili bezpečně. Podrobné informace jsou sepsány v Provozním pokynu k fungování služby za mimořádných okolností a je k dispozici na pracovišti.

Od 25. května bude mít Sociální poradna úřední hodiny v úterý, a to vždy od 9:00 – 16:00. V ostatní všední dny po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

Nadále můžete využít poradenství prostřednictvím emailu, telefonu či videokonzultací (Skype, WhatsApp, Hangouts).

Věříme, že se opatření bude dále uvolňovat a my na ně budeme průběžně reagovat.

Děkujeme Vám, že jste nám zachovali přízeň i v tomto období.

Těšíme se na spolupráci,

Mgr. Sabina Klegová
vedoucí služby

Telefon: +420 734 674 844
E-mail: socpor@tamtam.cz
Skype: frpspsocpor