Komunikujeme s vámi

3. července 2020
Komunikujeme s vámi

 

 

 

 

Donátoři:

konep

EOP

ČSOB Pojišťovna

Pardubický kraj

Čtyřdenní pobyt pro rodiny s dětmi, z nichž některý ze členů rodiny má sluchové postižení, je postaven na společném prožitku a sdílení. Cílem je napomoci rodinám upevnit vlastní zdroje, zvýšit jejich sebevědomí, posílit pocit sounáležitosti a rozvíjet komunikační dovednosti dětí i rodičů. Projekt přispívá k úspěšné integraci dětí se sluchovým a kombinovaným postižením do slyšící společnosti. Pobyt má zážitkový charakter, s výrazným zastoupením rozvoje motorických dovedností, které jsou zejména u dětí s vadou sluchu stěžejní pro jejich další rozvoj a schopnost sebevyjádření. Sjednocujícím tématem jsou „Řemesla“. Denní aktivity zahrnují: společné komunikační hry, aktivity na rozvoj jemné a hrubé motoriky, relaxaci, besedu s psychologem, besedu s dospělým neslyšícím, samostatnou řízenou činnost s dětmi.

Kapacita: 15 rodin

Doba realizace: 25. září 2020 - 28. září 2020
Podpořená částka: 50 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice