Keramická dílna

20. července 2020
Keramická dílna

Donátoři:    MČ Praha 5        MČ Praha 13

 

Obě městské části podpořily fungování naší keramické dílny, kam mohou chodit tvořit jak slyšící, tak lidé se sluchovým postižením. 

Doba realizace: 2020
Podpořená částka: 45 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.