Keramická dílna pro sluchově postižené a slyšící děti a dospělé

2. června 2022
Keramická dílna pro sluchově postižené a slyšící děti a dospělé

logo s nápisem kopie       MČ Praha 5

V rámci projektu mohou jak slyšící či sluchově postižené děti a dospělí navštěvovat naši keramickou dílnu.
Během kurzů se účastníci naučí točit na kruhu, modelovat z ruky, vyzkouší si různé techniky, které se lze s ohledem na dostupnost materiálu naučit. Pro sluchově postižené děti i dospělé jsou keramické kurzy možností, jak se více zapojovat do slyšící společnosti. Sluchově postižení se zde nenásilně zapojují do skupiny a posiluje se u nich schopnost integrovat se. Prací s hlínou a dalšími materiály se u sluchově postižených dětí rozvíjí jemná motorika a získávají své prvotní pracovní zkušenosti.
 
Dílna je otevřena i všem slyšícím, kteří se zajímají o práci s keramikou, chtějí se poznat s novými lidmi a odreagovat se od všedních povinností. Práce s keramikou má pro děti i dospělé vysoce terapeutický význam. Nabízí odreagování, odliv nakupené energie a stresu a je zároveň zdrojem nového potenciálu. Pracovníci dílny umí znakovat a proto jsou schopni spojit skupinu slyšících a sluchově postižených dohromady.
 
Doba realizace: 2022
Podpořená částka: Praha 5 - 15 000 Kč, Praha 13 - 30 000 Kč