Dobrý start

19. listopadu 2019
Dobrý start

Donátor:   Nadace Komerční banky

V rámci projektu budeme moci realizovat jednorázové ambulantní nebo terénní konzultace v rodinách s malým dítětem se sluchovým postižením po celé ČR. Půjde o rodiny, které procházejí screeningem sluchu, nejsou rozhodnuty, zda chtějí využívat naše služby nebo potřebují jednorázovou konzultaci.

Doba realizace: 2019/2020
Podpořená částka: 193 500 Kč

Realizátor: Raná péče Čechy, Raná péče pro Moravu a Slezsko