Mgr. Lena Vaňková

Lena Vaňková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostrava

Pozice: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 776 056 761 (jen SMS)
E-mail: c8Au5f56LTGk3d5eT-M

Vystudovala jsem obor Speciální pedagog na Karlově univerzitě.
Pracovala jsem jako pedagog na škole pro sluchově postižené. Věnuji se redakční činnosti.

V Tamtamu se věnuji - z osobní zkušenosti - problematice sluchového postižení, poskytuji informace o sluchovém postižení, korekčních a kompenzačních pomůckách a kochleární implantaci. Zabývám se také rozvojem komunikace a komunikačních schopností dítěte, přípravám dětí na vstup do mateřské a základní školy. Provádím osvětu o sluchovém postižení.