Zahradní slavnost pro šlechtické a rytířské rodiny

23. září 2021
Zahradní slavnost pro šlechtické a rytířské rodiny

Slyšte, slyšte! Na vědomí se dává, že první den Mezinárodního týdne neslyšících byl i dnem, kdy se konala velká zahradní sláva v honosné Valdštejnské zahradě. Kdo se objevil mezi ctěnými hosty? A co všechno se tam odehrálo? 

Slavnost svolaly Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených. Senát Parlamentu ČR nám prostory své k zapůjčení dal a štědře se spolu s TESCO o hodokvas postaral.

Pozvání přijalo více než 70 vážených královských a rytířských rodin. Sjeli se nejen krajané, ale i ti z velkých dálek, aby si nenechali ujít tuto velkolepou událost. Herec Petr Vacek stal se králem a herečka Kateřina Jebavá královnou. Tento hvězdný vladařský pár, který dobrá srdce má a již dlouho je nám nakloněn, provázel hosty celým odpolednem. Velký dík patří jim i dobrovolníkovi Cedrikovi, mladému pánu laskavému, který si přišel hrát s dětmi. Tlumočnice překládaly do znakového jazyka, aby byl program přístupný všem. 

Přijel i princ Jan Kříž a zazpíval slavnou píseň Do věží. Divadlo Damúza potěšilo ty nejmenší urozené pozvané loutkovým vystoupením. Z kovárny šlehaly plameny, které krotil svým řemeslným umem kovář - v tom před zraky všech zjevily se cenné mince! Ti nejodvážnější mohli si kovářské řemeslo sami vyzkoušet. Mlsné jazýčky potěšila zas vůně a chuť tradičních koláčů nebo zmrzlina i další dobroty. Zkrátka se jedlo, pilo, hodovalo…

Však nebylo jen to. Kdo nechal korunu svou vladařskou doma, směl si vlastní tu vyrobit pracným kouzlem vznešeným. Darem také mohl dostat měšec s tajemnými kamínky, které ve tmě svítí. Veselý čas pak zvěčnit bylo možno díky paní se strojkem, který blesk svůj vlastní má. 

Sovy přijely v doprovodu sokolníka. Kejklíř bavil celý čas svými vykutálenými kousky. Každý si také mohl zatančit v kruhu s tanečníky, tanečnicemi a šaškem. Nechyběli ani šermíři se svými souboji. 

Jak řekl král Petr Vacek, jsou mezi námi šermíři a šermířky i bez brnění, každodenní bojovnice a bojovníci. Ptáte se, jak je poznat? Nemusí být vůbec k rozeznání na první pohled, musíte se s nimi blíže seznámit, abyste jejich chrabrost objevili. Některým daly sudičky nad kolébkou ouška, která slyší jen málo nebo vůbec, přestože žijí v království, kde se většina dorozumívá zvukem. Však je to v žádném případě nezastaví a ukazují, jak je každý svým kouzelným způsobem jedinečný a co všechno dokážou! Dalšími jsou jejich rodiče a blízcí, kteří neohroženě spolu s nimi zdolávají jednu překážku za druhou. A v neposlední řadě pak všichni ti, kdo jsou jim ku pomoci a snaží se svět činit lepším pro všechny - nehledě na to, co komu do vínku bylo či nebylo dáno.

Prohlédněte si naši FOTOGALERII.

Zábavné odpoledne jsme uspořádali díky příspěvkům těchto organizací:

Senát Parlamentu ČR   Praha      MČ Praha 5      MČ Praha 13

4.MK_1     Nadace Umění pro zdraví      Tesco

Text: Lucie Brandtlová
Foto: Lucie Křesťanová