Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky

26. května 2020
Výzva k podání nabídek do veřejné zakázky

Centrum pro dětský sluch Tamtam vyzývá k podání nabídek na vytvoření specializované místnosti "Snoezelen" pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením.

 
 
 
Název zakázky: Specializované místnosti pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením

Název zadavatele: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Předmět veřejné zakázky: Nákup pomůcek pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením, které tvoří jeden funkční celek ve dvou propojených místnostech (viz detailní specifikace a vizualizace v příloze č. 1).

Předpokládaná hodnota zakázky: 540 000 Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek: 12. 6. 2020, 10:00 hod.
 
Místo pro podání nabídky: Praha, sídlo zadavatele: Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky
155 00.

Způsob podání nabídky: nabídka bude podána písemně s podpisem osoby oprávněné
zastupovat účastníka zadávacího řízení
 
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Jana Fenclová
Tel: +420 603 710 748, +420 235 517 313
E-mail: detskysluch@tamtam.cz 
 
Detailní informace a podmínky zakázky naleznete v dokumentech "Výzva k podání nabídky" a "Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění"
 
Výzva je realizována v rámci projektu Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze, registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915.
Více o projektu ZDE.