Návrh změny zákona o sociálních službách

15. června 2021
Návrh změny zákona o sociálních službách

Na počátku letošního roku se rozhodli poslanci napříč politickým spektrem předložit novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejím cílem je ekonomizace služeb.V novele zákona se mimo jiné navrhuje:

  • Zvýšení cen poskytovaných sociálních služeb (zvýšení úhrad za stravu a ubytování).
  • Sloučení pobytových služeb do jedné služby nazvané domovy sociální péče. Měly by se sloučit domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • Sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby.

Mnoho spolků zastupujících zdravotně postižené se proti těmto změnám ohradilo, považují je za nepřijatelné. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR začala s poslanci intenzivně jednat. Zatím se však podařilo dosáhnout pouze upuštění od zvýšení cen za poskytované služby.

Sloučení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením je velmi problematické, a to zejména z důvodu naprosto rozdílného charakteru forem péče u těchto cílových skupin. Je důležité respektovat odlišnosti klientů. Služby musí vždy odpovídat věku klientů, typu zdravotního postižení a jejich specifickým potřebám.
Sloučení osobní asistence a pečovatelské služby vede k tomu, že není rozlišen rozdíl mezi těmito službami, což by mohlo vést k zániku osobní asistence. Jedná se ale o dvě naprosto odlišné služby. Zánik osobní asistence je pro mnohé naprosto neakceptovatelný.

O případných změnách budou poslanci dále jednat.

V případě, že potřebujete poradit v těžké sociální nebo finanční situaci, můžete se obrátit na naši Sociální poradnu na telefonním čísle +420 734 647 844 nebo prostřednictvím e-mailu %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys.