Lidé se sluchovým postižením si snadněji vyřídí doklady ve zkrácené lhůtě

22. května 2023
Lidé se sluchovým postižením si snadněji vyřídí doklady ve zkrácené lhůtě

Občané se sluchovým postižením si nyní snadněji vyřídí doklady ve zkrácené lhůtě na Ministerstvu vnitra na pražské Pankráci. Nově tu funguje tlumočnická linka.

Na Ministerstvu vnitra v Praze na Pankráci se vyřizují občanské průkazy a cestovní doklady ve zkrácených lhůtách. V budově je bezbariérový přístup, kabinka pro vyřízení dokladů či toaleta. Nově tu navíc zavedly i tlumočnické a přepisovatelské služby. Ty jsou určeny pro občany se sluchovým a kombinovaným postižením, kteří ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka. 

„Rád bych na tomto místě poděkoval za spolupráci organizaci Tichý svět, o. p. s. Jsem přesvědčen, že novou službou ještě více zlepšíme dostupnost veřejné správy a pomůžeme občanům, kteří se potýkají s tímto hendikepem,“ uvedl vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč.

A jak to funguje v praxi?
Klient má na pracovišti k dispozici notebook se službou tzv. Tiché linky. Komunikuje-li v českém znakovém jazyce, vybere si v něm online tlumočení a spojí se prostřednictvím videohovoru s tlumočníkem. Ten pak zprostředkovává komunikaci klienta se zaměstnancem ministerstva. Podoně funguje služba přepisu, kdy tlumočník upravuje či překládá text.

I pro klienty se sluchovým či kombinovaným postižením samozřejmě platí, že je možné se předem online objednat na konkrétní termín a vyhnout se nepříjemnému čekání.

Přehled míst, která nabízejí využití Tiché linky včetně úřadů, na nichž lze vyřídit osobní doklady i ve standardních lhůtách, najdete na interaktivní mapě.

Zdroj: Helpnet.cz
Autor článku: Klára Dlubalová
Ilustrační foto: Canva