Češi prokazují svou štědrost i navzdory krizi

15. června 2021
Češi prokazují svou štědrost i navzdory krizi

Sbírka Pomozte dětem společně  s maskotem sbírky Kuřetem a dárci mění dětské příběhy už 23 let. Letošní ročník prokázal, že Češi i přes současnou situaci dokáží přispět na pomoc znevýhodněným dětem a společně vybrali 17,5 milionu korun.

Částka 23. ročníku sbírky se skládá z darů firemních dárců, jednorázových i pravidelných individuálních dárců a zároveň i z výtěžku z velkých akcí, jakými jsou například Peříčkový týden nebo NeonRun s Kuřetem. Vybrané peníze budou použity na péči o traumatizované děti, volnočasové aktivity a doučování či zdravotní rehabilitace. 

V letošním roce bylo cílem získat alespoň 9 069 785 Kč pro 3 471 dětí z celé České republiky. “Díky společnému úsilí a přízni dárců se podařilo vybrat o téměř dvojnásobek více, máme tudíž nyní milou starost, jak s vyšším výtěžkem naložit,” říká manažerka projektu Ludmila Bobková a dodává: “Aktuálně nám běží výzva na podporu individuálních projektů konkrétních dětí, které mohou získat až 50 000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění rehabilitací či osobních asistentů apod. V této výzvě chceme podpořit minimálně 30 dětí.

Vizitka_Pomozte dětem

Zbytek peněz od dárců bude rozděleno v podzimním grantovém řízení. Nyní nadace provádí průzkum u neziskových organizacích v přímé péči, aby grantové řízení zacílila co nejlépe s ohledem na akutní potřeby dětí.Částka dvacátého třetího ročníku sbírky se skládá z darů firemních dárců, jednorázových i pravidelných individuálních dárců a zároveň i z výtěžku z velkých akcí, jakými jsou např. Peříčkový týden nebo NeonRun s Kuřetem. 

Sbírka Pomozte dětem je společným charitativním projektem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.

Zdroj a fotografie: NROS