Změny v novele zákona o sociálně právní ochraně dětí

15. října 2021
Změny v novele zákona o sociálně právní ochraně dětí

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí přinesla dvě zásadní změny, které spolu úzce souvisejí. Došlo k úpravě výše odměn za pěstounskou péči a úpravě věkové hranice pro umístění dětí do ústavní péče.

První změna se týká výše odměn za pěstounskou péči. Ty budou navýšeny jak pro dlouhodobé pěstouny, tak pro přechodné pěstouny a budou navázány na minimální mzdu a životní minimum. Tím je zajištěna pravidelná valorizace a nebude třeba každý rok o navýšení rozhodovat

Výše odměny se bude odvíjet i podle toho, zda se jedná o nezprostředkovanou (osoby blízké, tety, strýcové…) či zprostředkovanou pěstounskou péči.

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vysvětlivky: MM – minimální mzda, ŽM – životní minimum, *příspěvek na další dítě se bude lišit také podle stupně závislosti; ve stupni závislosti III a IV bude 0,7násobek minimální mzdy, **odměna se bude lišit podle počtu dětí a podle toho, v jakém jsou stupni závislosti
[Zdroj: MPSV]

Druhá změna se týká věkové hranice pro umístění dětí do ústavní péče. Novela výrazně omezuje umisťování dětí ve věku do 4 let do pobytových zařízení. Týká se to především  dětských domovů, respektive kojeneckých ústavů, a dětí do 3 let. Nově nebude možné děti mladší 3 let umisťovat do ústavní péče. Výjimku mají děti s vážným zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Od roku 2025 budou moci být děti mladší 3 let pouze v péči fyzické osoby.

Novela zákona vejde v platnost 1. 1. 2022.

V případě, že potřebujete poradit v těžké sociální nebo finanční situaci, můžete se obrátit na naši Sociální poradnu na telefonním čísle +420 734 647 844 nebo na e-mail %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys.