Tamtam pro Ukrajinu a Ukrajince

Z PRAHY DO CHUSTU aneb MATERIÁLNÍ POMOC ŠKOLE PRO NESLYŠÍCÍ V CHUSTU 1

Z OLOMOUCE DO CHUSTU aneb MATERIÁLNÍ POMOC ŠKOLE PRO NESLYŠÍCÍ V CHUSTU 2

Tamtam nabízí pomoc ukrajinsky a rusky hovořícím lidem se sluchovým postižením, jejich rodinám, rodinám s neslyšícími dětmi a jejich blízkým. Na telefonních číslech 601 200 630 (ruský jazyk) a 601 200 640 (ukrajinský a ruský jazyk) jsme připraveni poskytnout psychologickou podporu (krizová intervence) a sociální poradenství.
Dotazy je možné zaslat také jako video v českém, ukrajinském či mezinárodním znakovém jazyce na uvedená čísla prostřednictvím aplikace WhatsApp nebo Viber. 

Pomoc Ukrajině_ČZJ

3    
Центр дитячого слуху Тамтам пропонує допомогу українським та російськомовним громадянам з дефектом слуху, їхнім сім´ям, сім´ям, у  яких є діти з дефектом слуху а також їхнім близьким родичам. По телефону 601 200 630 (російська мова) або 601 200 640 (українська/російська мова ) ми пропонуємо вам психологічну допомогу в кризовій ситуації а також консультацію в соціальних питаннях.
Свої запитання можете надсилати також і у вигляді відео на чеській, українській або міжнародній жестовій мові на номери телефонів, написані вище, через WhatsApp або Viber.

Video v ukrajinštině     Video v UZJ

Ilustrační foto (1)
Центр детского слуха Тамтам предлагает помощь украинским и русско говорящим людям с дефектами слуха, их семьям, семьям, у которых есть дети с дефектами слуха а также их близким родственникам. По телефону 601 200 630 (русский язык) и 601 200 640 (украинский/русский язык) мы предлагаем вам психологическую помощь в кризисной ситуации а также консультации в социальных вопросах.
Свои вопросы можете посылать также и в виде видео на чешском, украинском или международном знаковом языке на номера телефонов, написанные выше, через WhatsApp или Viber.

Video v ruštině

Informační servis pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině nabízí webové stránky Ministerstva vnitra ČR

Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні пропонує https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx