Zahradní slavnost v Praze

29. července 2020
Zahradní slavnost v Praze

Donátoři:    MČ Praha 5        MČ Praha 13       logo MHMP

                  Ministerstvo kultury ČR

Dne 16. 9. 2020 se uskuteční naše tradiční každoroční Zahradní slavnost, kde si rodiče i děti, neslyšící i slyšící budou moci společně užít jeden den plný divadla, hudby a her.

Doba realizace: 2020
Podpořená částka: 53 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.