Vývoj aplikací

11. listopadu 2019
Vývoj aplikací

Donátor:   Siemens_logo

Vývoj aplikací zaměřených na rozvoj znakového jazyka u dětí se sluchovým postižením

Doba realizace: 2019
Podpořená částka: 128 000 Kč

Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.