Umím si poradit

14. listopadu 2019
Umím si poradit

Donátor:   EOP_logo_verze11-300x124

Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády. Cílem kurzu je zprostředkování informací a podpora orientace ve společnosti, posílení sociálních dovedností, komunikace a kooperace mezi dětmi. Pochopení podstaty pravidel ve společnosti, seznámení se s problematikou osobní bezpečnosti ve vztahu k neznámým předmětům a osobám, schopnost rozeznání šikany, kyberšikany a jiného negativního chování, poskytování první pomoci a prevence úrazů nejen v oblasti hlavy, rozvoj a podpora sociálních kontaktů.

Doba realizace: 2019
Podpořená částka: 50 000 Kč

Realizátor: Sociálně aktivizační služby