Učíme se rozumět

3. listopadu 2021
Učíme se rozumět

Nadace JT

Projekt bude využit na podporu a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Prostředky budou použity na aktivity pro klienty a na supervizní podporu a vzdělání pracovníků v přímé péči. 
Doba realizace: 2021/2022
Podpořená částka: 249 980 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi