Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2022

3. listopadu 2021
Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2022

Nadace JT       MZČR-1

V rámci projektu budeme realizovat týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v Srbsku u Karlštejna. Pobyt je určen především pro rodiny, jejichž dětem byla sluchová vada diagnostikována nedávno a rodiny se teprve učí, jak pracovat/vychovávat takto postižené dítě.
Doba realizace: 2022
Podpořená částka: 203 760 Kč (150 000 Kč Nadace J&T, 53 760 Kč MZ)

Centrum pro dětský sluch Tamtam