Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2019

15. listopadu 2019
Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2019

Donátor:    000175Nadace JT hledáme rodiče logo

Realizace týdenního terapeutického pobytu pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v Srbsku u Karlštejna. Pobyt byl určen především pro rodiny, jejichž dětem byla sluchová vada diagnostikována nedávno a rodiny se teprve učí, jak pracovat/vychovávat takto postižené dítě.

Doba realizace: 2019
Podpořená částka: 135 000 Kč

Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.