Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády

3. července 2020
Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením, jejich slyšící sourozence a kamarády

Donátor:       Elektrárny Opatovice

Cílem kurzu je rozvoj slovní a znakové zásoby, psychomotorických dovedností, podpora komunikace a samostatnosti, podpora integrace dětí se sluchovým postižením do slyšící společnosti, podpora pečujících osob, propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a neslyšících.

Letošní kurz je zaměřen nejen na zprostředkování informací a podporu orientace dětí ve společnosti, ale také na rozvoj motorických dovedností. Sjednocujícím tématem jsou „Řemesla“. Kreativní, rukodělné činnosti jsou dětmi s vadou sluchu bez ohledu na věk velmi dobře přijímané, protože jim umožňují vyjádřit se i beze slov a v mnoha případech ovlivňují směřování jejich budoucího vzdělávání a profesního vývoje.

Kapacita: 16 dětí ve věku 5 – 13 let

EOP_Kurz pro deti

Doba realizace: 27. července 2020 - 31. července 2020
Podpořená částka: 50 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice