Týdenní kurz pro děti v Pardubicích

30. června 2022
Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením a jejich slyšící sourozence

EOP_logo_verze11-300x124

Cílem kurzu je rozvoj slovní a znakové zásoby, psychomotorických dovedností, podpora komunikace a samostatnosti, pozitivní motivace, podpora integrace dětí se sluchovým postižením do slyšící společnosti, podpora pečujících osob, propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a neslyšících.

Letošní kurz je zaměřen nejen na zprostředkování informací a podporu orientace dětí ve společnosti, ale také na sociální dovednosti a podporu vztahů mezi dětmi s různou vadou sluchu a rozdílnou komunikací. Sjednocující téma „HARRY POTTER“ je zvoleno nejen z důvodu širokého spektra činností, které nabízí, ale také z důvodu intenzivního zaměření na spolupráci a uvědomění si důležitosti přátelství.   

Kapacita: 16 dětí ve věku 5 – 13 let

Doba realizace: 25. - 29. 7. 2022
Podpořená částka: 30 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice