Týdenní kurz pro děti

23. dubna 2021
Týdenní kurz pro děti

EOP_logo

Týdenní kurz pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením a jejich slyšící sourozence.

Cíl kurzu: rozvoj slovní a znakové zásoby, psychomotorických dovedností, podpora komunikace a samostatnosti, pozitivní motivace, podpora integrace dětí se sluchovým postižením do slyšící společnosti, podpora pečujících osob, propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a neslyšících.

Letošní kurz je zaměřen nejen na zprostředkování informací a podporu orientace dětí ve společnosti, ale také na sociální dovednosti a podporu vztahů mezi dětmi s různou vadou sluchu. Sjednocující téma „INDIÁNI“ je zvoleno nejen z důvodu širokého spektra činností, které nabízí, ale také z důvodu intenzivního propojení se znakovým jazykem. Znakové jazyky Indiánů jsou považovány za kolébku současného znakového jazyka – plnohodnotného a přirozeného komunikačního systému osob s vadou sluchu.

Kapacita: 16 dětí ve věku 5–13 let.

Doba realizace: 26. - 30. 7. 2021
Podpořená částka: 40 000 Kč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice