Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

17. listopadu 2019
Tamtam – moderní, jedinečné a efektivní služby pro klienty v Praze

Donátor:   000187      logo MHMP

Projekt reaguje na specifické potřeby cílové skupiny – dětí se sluchovým nebo kombinovaným postižení a jejich slyšících i neslyšících rodičů. Projekt vytváří dvě zázemí pro poskytování nových moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Zvýší kvalitu i rozsah služeb a vytvoří bezpečné zázemí pro poskytování služby včetně ochrany osobních údajů. Výsledkem projektu je i značná energetická úspora.

Doba realizace: 1. 3. 2019 - 30. 6. 2021
Podpořená částka: 3.200.085 Kč
Registrační číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915

Realizátor: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.