Supervize a metodický den CDS Tamtam

3. listopadu 2021
Supervize a metodický den CDS Tamtam

NROS       Včasná pomoc logo

Velux Foundation

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.

NROS v rámci mimořádné výzvy rozdělil poslední prostředky v rámci programu Včasná pomoc, který byl financován z prostředků The VELUX Foundations. 
Raná péče Čechy a Raná péče Morava a Slezsko získaly dar, který využijí na pokrytí nákladů na supervizi a konzultanta pro metodický den. 
Doba realizace: 2021
Podpořená částka: 15 000 Kč

Raná péče Čechy a Raná péče Morava a Slezsko