Spolu se domluvíme

13. listopadu 2019
Spolu se domluvíme

Donátor:   Foxconn-logo

Rehabilitační víkendový pobyt pro rodiny se členem se sluchovým a kombinovaným postižením, primárně uživatele Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Pardubice. Zaměření pobytu: společný hudební a dramatický prožitek s cílem napomoci rodinám upevnit vlastní zdroje, zvýšit jejich sebevědomí a vyjadřovací schopnosti.

Doba realizace: 2019
Podpořená částka: 60 000 Kč

Realizátor: Sociálně aktivizační služby