Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené

31. března 2022
Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené

Praha    Net4gas_logo

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy a společnosti NET4GAS, s.r.o. Finanční prostředky budou využity na provoz speciální psychologické poradny pro sluchově postižené. 
 
Cílovou skupinou poradny jsou osoby s různým typem sluchového postižení a jejich blízké osoby. Poradenství je taktéž poskytováno rodičům dětí se sluchovým postižením, dětem i dospívajícím samotným.

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech:
  • individuální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství;
  • partnerské a rodinné poradenství;
  • psychologická diagnostika, vypracovávání zpráv pro další odborníky;
  • krizová intervence;
  • skupinová psychoterapie;
  • metodická činnost;
  • kontaktní centrum – nasměrování klientů na další odborníky (např. psychiatrie, neurologie);
  • spolupráce s dalšími odborníky (krizová centra, neziskové organizace).
Doba realizace: 2022
Podpořená částka:

Psychologická poradna CDS Tamtam