Rozumím ti

12. listopadu 2019
Rozumím ti

Nadace JT logo   Nadace JT hledáme rodiče logo

Projekt byl určen na podporu sociálně aktivizačních služeb. V rámci projektu se pracovníci služby zaměřili na rozvoj práce s neslyšícími rodiči, získali supervizi odborných příprav na kurzy rozvoje komunikačních dovedností a rozšířili si vzdělání v oblastech, jež využijí při každodenní práci s klienty.

Doba realizace: 2018/2019
Podpořená částka: 164 100 Kč

Realizátor: Sociálně aktivizační služby