První kontakt

9. listopadu 2019
První kontakt

Donátor:   Nadace Komerční banky

Projekt měl za cíl zvýšit informovanost o sluchových vadách v rámci ČR.

Doba realizace: 2018/2019
Podpořená částka: 200 000 Kč

Realizátor: Raná péče Čechy a Raná péče pro Moravu a Slezsko