Pomozte Petrovi zase slyšet

17. srpna 2020
Pomozte Petrovi zase slyšet

Pomozte dětem

Finanční obnos dárce NROS - Pomozte dětem přispěl sluchově postiženému chlapci na nákup součástek, které jsou potřeba k opravě jeho zničeného řečového procesoru. Řečový procesor je součástí kochleárního implantátu. 

Doba realizace: 2020
Podpořená částka: 50 000 Kč